Hooikoorts Tape

Hooikoorts tape mbv Medical Tape 

Indien u snel terecht wil voor hooikoorts taping dan adviseer ik u om te bellen. Doorgaans kunt u dan binnen 24 uur terecht.

 

Medical taping Hooikoortstaping Hooikoortsklachten

Hooikoortsklachten

Ongeveer 20% van de mensen heeft last van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen die last hebben van hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest irritante symptomen. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts komen veel voor. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Bij mensen met hooikoortsklachten reageert het afweersysteem meteen zodra stuifmeel in het lichaam komt. Het lichaam maakt dan de afweerstof IgE (Immunoglobine E) aan. De IgE receptoren zitten op het membraan van de cel waar zich de stuifmeelkorrels aan binden. Deze stuifmeelkorrels zijn antigenen. Histamine komt vrij en zorgt voor de allergische reacties die kenmerkend zijn bij hooikoorts. De bloedvaten verwijden en gaan lekken. Tevens zorgt het ervoor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken.

Hoe vaak tapen?

Uit eerdere pilot studies uit 2016 en 2017 is gebleken dat na een eerste keer tapen al direct een positief effect merkbaar is. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling van de klachten bij een derde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.

Wat kan medical taping voor u doen?

  • Hooikoortsklachten verminderen/opheffen

Mogelijke verklaring voor de werking van de hooikoorts taping 

Net zoals via een bindweefselmassage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het lichaam, heeft een behandeling met  medical tape ook effect op de segmentale structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is. 

In het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, bindweefsel, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel). 

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone ’s of segmentale relaties van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het parasympathische systeem komt tot “rust”.

In de literatuur wordt gesproken over dat bindweefsel (fascia) een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie. 

Tarief

Per keer €12,50 inclusief Medical tape

 

Hooikoortsklachten verminderen mbv Medical taping bij Healthy & Relax