Privacyverklaring

Healthy and Relax registreert enkel gegevens van haar klanten, uitsluitend voor de afhandeling van afspraken, klantcontacten en het optimaliseren van de behandelingen. Healthy and Relax draagt zorg voor een afdoende bescherming van de gegevens in een beveiligde omgeving, die alleen voor behandelaars toegankelijk is. De klantgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden nimmer zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Klanten hebben te allen tijde het recht van inzage in hun gegevens, die op hun verzoek onverwijld door Healthy and Relax worden gewijzigd of vernietigd. Verzoeken om inzage, correctie of vernietiging kunnen mondeling, schriftelijk of per e-mail worden ingediend via de op deze website vermelde contactgegevens.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Word – 82,5 KB 511 downloads